nikon club
content logo
František Jančařík - osobní stránky

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty jsou součástí rozsáhlého pásmového pohoří
KARPATY,které zasahuje na území České republiky, Slovenské
republiky, Rakouska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska.
Táhne se v délce 1500 km a má rozlohu asi 210 000 km2, nejvyšší horou je Gerlachův štít s 2655 m ve Vysokých Tatrách. Území ČR pokrývají jen 3 % své rozlohy, zatímco 55 % rozlohy leží v Rumunsku.
ČR leží v pásmu tzv. Západních Karpat spolu se SR, Polskem,
Rakouskem a Maďarskem. Pro nás je však významné pásmo
Moravských Karpat,kam patří i Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy,
Moravskoslezské Beskydy, Chřiby, Javorníky a Slezské Beskydy.
Nejvyšším vrcholem Moravských Karpat je Lysá Hora s 1326m.
Bílé Karpaty se rozprostírají na česko-slovenské hranici a
nejvyšším vrcholem je Velká Javořina s 970 m, dalšími známými vrchy jsou Velký Lopeník 912 m, Chmeľová 925 m a další.
Bílé Karpaty jsou zhruba ohraničeny údolím řeky Váh a Dolnomoravským úvalem.
Bílé Karpaty patří do chráněné krajinné oblasti,které byla
vyhlášena v roce 1980 s územní rozlohou 715 km2.
V roce 1996 byly Bílé Karpaty vyhlášeny biosférickou reservací
v rámci programu MAB pod záštitou organizace UNESCO.
CHKO Bílé Karpaty je turisticky vyhledávanou a navštěvovanou oblastí.Zejména vrchol Velká Javořina a rozhledna na Velkém Lopeníku otevírají fantastické pohledy jak na území Moravy, tak Slovenska.
Rozsáhlá historická odlesnění v rámci krajinných úprav přinesla tomuto kraji tisíce hektarů krásných hornatých a květnatých luk s roztroušenými dřevinami různého druhu od lesů, lesíků, skupin stromů až po statné jedince stojící a střežící podhorské lučiny.
Do každé krajiny patří lidé, ale asi je dobře, že ty vyšší polohy jsou poměrně řídce osídlené a je zde absence větších průmyslových podniků.
Přesto i u osídlených celků – jednotlivých stavení, osad a obcí, je zachována tradiční architektura, ale dá se říct, že silně přibývají moderní obytné prvky.
Tomuto stylu odpovídají zejména obce Žítková, Vyškovec,
Lopeník a další, které zapadají do tohoto krásného kraje.
Lesy pokrývají necelou polovinu území CHKO a nejdůležitější
dřevinou je buk. Jsou zde zastoupeny i nepůvodní jehličňany.
Lesní porosty a rozsáhlé louky poskytují příznivé podmínky
pro výskyt mnoha živočišných druhů od brouků až po medvěda
hnědého, který se do naše kraje občas zatoulá.
Na rozkvetlých loukách dominují různé druhy orchidejí.
Každý, kdo do našeho kraje jednou zavítá, tak se určitě
znovu sem vrátí.
Příjemný pobyt v našem kraji přeje všem fotografům, turistům
a ostatním milovníkům přírody
František Jančařík z Bojkovic